SHREDPAX SHREDDER MODEL AZ45 REBUILT BY THE EIDAL SHREDDER GROUP

SHREDPAX SHREDDER MODEL AZ45 REBUILT BY THE EIDAL SHREDDER GROUP

$55,000 (USD)

orCall 815-674-5802

Description

SHREDPAX SHREDDER MODEL AZ45 REBUILT BY THE EIDAL SHREDDER GROUP

Specifications

ManufacturerSHREDPAX
ModelAZ45
Year2000
ConditionUsed